|  11/17/2018 - شنبه 26 آبان 1397  | 
Menu
شما اینجا هستید >> ساختار سازمانی > اعضا هیئت مدیره

1- آقای محمود عامری به سمت عضو و رئیس هیأت مدیره (غیرموظف) به نمایندگی ازطرف سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

2-آقای بابک افقهی به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)به نمایندگی شرکت تعاونی تولیدی توزیعی شهریار

3- آقای ابوذرمختاری به سمت عضوهیئت مدیره (موظف)ومدیرعامل به نمایندگی شرکت مطالعات جامع حمل ونقل ترافیک

4- آقای ابوالفضل ذوالقدربه سمت عضوهیئت مدیره(غیرموظف)به نمایندگی شرکت حمل ونقل کالای تهران (پیک بادپا)

5- آقای افشین جباری به سمت عضوهیئت مدیره(موظف)به نمایندگی شرکت سرویس بیمه شهر