|  11/17/2018 - شنبه 26 آبان 1397  | 
Menu
شما اینجا هستید >> ساختار سازمانی > معاونین > اجرایی
 معاون اجرایی
کمينه

 

نادر روان بد
معاون اجرایی
کارمند رسمی شهرداری تهران 
تاریخ استخدام:1360
 عنوان پست:کارشناس
رسته:مدیریت وستاد
آدرس پست الکترونیک : ravanbod@khodroservice.tehran.ir