|  11/17/2018 - شنبه 26 آبان 1397  | 
Menu
شما اینجا هستید >> درباره ما > معرفی شرکت > وظایف و ماموریتها
 
کمينه

  •  
   

برابر ماده 6 اساسنامه مصوب درمجمع عمومی فوق العاده مورخ1390/8/18موضوع فعالیت شرکت عبارتست از :

·  ارائه سرویس توسط انواع خودرو وماشین آلات شهری به شهرداری تهران و واحدهای وابسته و غیر وابسته به آن حسب قرارداد وتوافقات طرفین.

·  فعالیت در امور حمل ونقل عمومی مسافردرمحدوده قانونی شهرتهران

·  سرمایه گذاری در امورحمل و نقل مسافر و بار و انعقاد قرارداد با کلیه ارگانهای دولتی، غیردولتی .

·  خرید ویا اجاره خودرو وماشین آلات و تجهیزات تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ازداخل و خارج ازکشور اعم از دولتی یا خصوصی جهت تامین سرویس های مورد نیاز.

·  استفاده از امکانات اشخاص حقیقی وحقوقی جهت تامین نقدینگی و پیشبرد اهداف شرکت، اخذ وام و تسهیلات از بانک و مؤسسات مالی و اعتباری.

·  اخذ واعطای نمایندگی در داخل وخارج از کشور.

·  ارائه خدمات رفت و روب،جمع آوری وحمل زباله،پسماند جامد،برف روبی وتامین نیروی انسانی برای شرکت مربوطه بصورت پروژه ای

·  ارائه خدمات خرید وفروش کالاها وتجهیزات ترافیکی

·  ارائه کلیه خدمات خودروئی شامل خدمات تعمیرگاهی وتامین قطعات یدکی ونظایر آن

·  ارائه خدمات پیمانکاری ،کارگزاری،حق العمل کاری ،مشاوره وبهره برداری ازامکانات وتجهیزات سایر اشخاص حقیقی وحقوقی

·  هرگونه فعالیت بازرگانی مجاز درچارچوب قانون تجارت

     
  •