|  11/17/2018 - شنبه 26 آبان 1397  | 
Menu
شما اینجا هستید >> ارتباط با ما > تماس با پرسنل
 ارتباط با شركت
کمينه

 

 

واحد خدمت

حوزه وظایف

نام

نام خانوادگی

شماره داخلی

مدیریت

رئیس دفتر مدیرعامل

میثم

صابری

111-112

مسئول دفتر معاونین

حمید

عاقلی

103-120

 

شماره فکس دفتر مدیر عامل

66388010

 

شماره فکس دفتر معاونین

66388015

مسئول اطلاعات

هادی

گوهری

101

بازرسی

مدیر بازرسی

حسین

صالح

165

حقوقی

مدیر حقوقی

حسین

قنبری

144

مالی

مدیر مالی

ابوذر

صفافر

124

رئیس حسابداری

رسول

رستم پوران

119

کارمند مالی

عباس

حضرتی

151

حسابدار

فرانک

انوشه

152

کارمند مالی

مهران

اسدی

167

دریافت وپرداخت

رئیس دریافت و پرداخت

امیرحسین

سیاهوش

117

کارمند دریافت و پرداخت

الهام

روانبد

128

مسئول بیمه رانندگان

سعید

دواتگر

107

 

کارمند دریافت و پرداخت

مهدی

کریمی بخشندی

142

اداری ورفاهی

مدیر امور اداری ورفاهی

مسعود

انیسی

131

کارمند اداری(بیمه خودرو ،بیمه تکمیلی)

زهرا

احمدی

123

کارمند اداری (امور وام)

ایلدانا

نیک دهقان

113

کارمند اداری

زهرا

کاشانی

156

امورکارت رفاهی و فروشگاه سفیران

وحید

چشمی

157

دبیرخانه

مسئول دبیرخانه

غلامرضا

آگوشیده

162

کارمند دبیرخانه

پری

دلگشا

127

 

 

 

 

اجرایی

مدیر اعزام

سعید

محمدیان

110

رئیس امور نمایندگان

محمدحسین

دیباجی

118

کارمند اجرائی

مجتبی

شعبانی نیا

136

کارمند اجرائی

غزاله

دانشور

139

نماینده مناطق

رضا

آزاد

145

نماینده مناطق

شاپور

مظاهری

159

نماینده مناطق

مهدی

ملکی

121

نماینده مناطق

مهرداد

بنکدار سخی

158

کارمند اجرائی (امور آرم طرح)

مهدی

شباهنگ

140

تاکسیرانی

کارمند تاکسیرانی

محمد

نوری آذر

108-137

کارمند تاکسیرانی

رضا

بیرجندیان

154

 

کارمند تاکسیرانی

حجت

نصیری

153

بازرگانی

مدیر قراردادها

حسین

عاقلی

166

کارشناس بازرگانی

صدیقه

عزیزی

164

 

 

 

 

روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

موسی

حسینی راوندی

106

طرح وتوسعه

مدیر طرح وتوسعه/
انفورماتیک

محمد

افشار

114

کارشناس انفورماتیک

مجتبی

ارزیده

161